This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Energia w Jaworznie / Energia odnawialna

Energia odnawialna


W ciągu najbliższych kilkunastu lat najsilniejszy wpływ na systemy zaopatrzenia w energię będzie miała realizacja polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej. 10 stycznia 2007 r. Komisja Europejska przedstawiła tzw. pakiet klimatyczno-energetyczny. Dla realizacji pakietu Komisja Europejska zaproponowała:

  • nowelizację Dyrektywy o europejskim systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS),
  • niezależne uzgodnienia co do celów redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych europejskim systemem handlu uprawnieniami do emisji, takich jak: transport, budynki, usługi, małe i średnie przedsiębiorstwa, rolnictwo, odpady, oparte na równym podziale wysiłków krajów UE,
  • Dyrektywę dla promocji odnawialnych źródeł energii.

Na terenie miasta Jaworzna istnieją potencjalne możliwości szerszego wykorzystania energii odnawialnej, min. poprzez ujęcie gazu wysypiskowego (biogazu), który wykorzystywany może być do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Potencjalne możliwości w zakresie szerszego wykorzystania energii odnawialnej upatruje się w rozwoju metod przetwarzających energię biomasy (odpady drewna) na energię użyteczną, głównie cieplną (kotły opalane biomasą). Do celów energetycznych może być również wykorzystywany biogaz powstający w wyniku fermentacji metanowej osadów ściekowych.


wiatr    biogaz


biomasa   slonce


woda
Źródło:

  • Program ochrony środowiska dla miasta Jaworzna
  • Program ochrony środowiska dla Jaworzna - miasta na prawach powiatu na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy nalata 2012-2015 - aktualizacja