This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Energia w Jaworznie / Energia elektryczna

Energia elektryczna


Eksploatacja poszczególnych elementów systemu elektroenergetycznego zlokalizowanych na terenie Jaworzna znajduje się w gestii następujących Zakładów Elektroenergetycznych:

  • Polskich Sieci Elektroenergetycznych-Południe Sp. z o.o. (w zakresie linii 400 kV, 220 kV );
  • Będzińskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A. (w zakresie linii 110 kV i ŚN );
  • Zakładu Górniczo-Energetyczny Sobieski Jaworzno III Sp. z o.o. (w zakresie ŚN);
  • BZE S.A. Terenowy Zakład Dystrybucji Jaworzno (w zakresie ŚN i NN).


Zasilanie miasta odbywa się za pośrednictwem linii 110 kV. Linie 220 kV są liniami przesyłowymi zasilającymi krajowy system elektroenergetyczny.
Przez teren Jaworzna przebiegają linie krajowego systemu elektroenergetycznego 400 kV i 220 kV należące do PSE - Południe S.A. Głównym dystrybutorem energii elektrycznej na terenie Jaworzna jest Będziński Zakład Elektroenergetyczny S.A. kupujący energię elektryczną od Elektrowni Jaworzno III S.A. Bezpośrednim źródłem energii dla miasta jest system linii WN - 110 kV obsługiwanej przez BZE S.A. Zasilanie miasta odbywa się za pośrednictwem GPZ-tów transformujących wysokie napięcie110 kV na średnie 30 kV, 20 kV, 6 kV.

Sieć dystrybucyjna

Sieć dystrybucyjna jest siecią średnich i niskich napięć dostarczających energię elektryczną do odbiorców. Sieci SN w mieście Jaworzno pracują na napięciach 30 kV, 20 kV, 6 kV, są to linie kablowe w części środkowo-zachodniej miasta i napowietrzne w części południowo-wschodniej. W większości przypadków linie te są ułożone w układzie pierścieniowym. Stan techniczny istniejących linii SN można uznać za dobry, a linii 0,4 kV za dostateczny. Odpowiadają one wymaganym parametrom co do warunków zwarciowych i obciążeń.

Całkowita długość linii napowietrznych na terenie Jaworzna wynosi 89,67 km. W przypadku podziału na poszczególne napięcia długości te wynoszą :

  • na napięciu 30 kV – 12,00 km,
  • na napięciu 20 kV – 75,86 km,
  • na napięciu 6 kV – 1,79 km.

Całkowita długości linii kablowych wynosi 318.9 km w tym :

  • na napięciu 30 kV – 0,35 km,
  • na napięciu 20 kV – 169,43 km,
  • na napięciu 6 kV – 149,12 km.

Z przedstawionych długości wynika, że 78 % linii ŚN na terenie miasta Jaworzna to linie kablowe. Linie te są zabezpieczone poprzez izolację: papierową, polietylen termoplastyczny, polietylen sieciowany, polwinitową.

Największymi odbiorcami energii elektryczne w mieście Jaworzno są zakłady przemysłowe, wśród których najwięcej energii zużywa Zakład Górniczo-Energetyczny Sobieski Jaworzno III Sp. z o.o.
Źródło: Energoekspert Sp. z o.o. Projekt założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe i inne Gminy Jaworzno, 2001