This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Dobre praktyki / Zasady PONE na lata 2009-2012

Zasady PONE na lata 2009-2012


W „Programie ograniczania niskiej emisji na lata 2009-2012” przyjęto następujące założenia:

  • podstawowym warunkiem udziału jest likwidacja istniejącego kotła lub pieca węglowego i montaż innego źródła ciepła, którego konstrukcja uniemożliwia spalanie odpadów,
  • dofinansowanie w ramach Programu otrzymają jedynie wysokosprawne urządzenia grzewcze, takie jak: kotły węglowe z automatycznym podajnikiem paliwa (w tym kotły miałowe), kotły na paliwa gazowe, kotły na paliwa ciekłe: olejowe, gaz LPG, źródła ciepła zasilane energią elektryczną (piece, kotły wodne, inne), węzły cieplne zasilane z sieci ciepłowniczej, kotły do spalania biomasy: na pelety, brykiety drzewne, słomę, i inne, pompy ciepła i inne czyste technologie pod warunkiem wykazania efektu ekologicznego, które będą rozpatrywane w sposób indywidualny,
  • dofinansowaniu podlegają również koszty montażu modernizowanych źródeł ciepła,
  • dofinansowanie wymiany kotłów w ramach Programu dotyczy tylko budynków mieszkalnych będących własnością osób fizycznych,
  • urządzenia zasilane paliwami stałymi muszą posiadać aktualne świadectwo na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” przyznawanego przez uprawnione do tego instytuty, laboratoria (np. IChPW w Zabrzu),
  • wymienione w ramach funkcjonowania „Programu” źródło ciepła musi być głównym źródłem, nie dopuszcza się sytuacji, kiedy układ grzewczy stanowią dwa równoważne źródła ciepła,
  • w programie przewiduje się również montaż układu kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej na takich samych zasadach jak w przypadku wymiany kotłów,
  • kolektory słoneczne nie będą montowane w budynkach, w których źródłem ciepła jest węglowy kocioł komorowy,
  • zakup i montaż nowych urządzeń grzewczych realizowane są we własnym zakresie przez inwestorów, a następnie refinansowane w ramach „Programu” na postawie złożonych wniosków,
  • dofinansowanie do montażu oraz kosztu zakupu źródła ciepła ze strony Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 23% nakładów lecz nie więcej niż 3 000 zł.


UWAGA: Dofinansowaniem w ramach programu nie będą objęte kotły komorowe.


O szczegóły pytaj w:


Urząd Miejski w Jaworznie
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa pok. 121
ul. Plac Górników 5
tel. 32 618 17 69

www.jaworzno.pl
(Źródło: Broszura "Wymień kocioł na ekologiczny. Zrób coś dla siebie i środowiska")