This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Dobre praktyki / Wymień kocioł na ekologiczny

Wymień kocioł na ekologiczny


Ciepło w naszych domach jest niezbędne, podobnie jak woda czy energia elektryczna. Trudno jest bowiem przeceniać komfort przebywania we właściwie ogrzanym pomieszczeniu. Za komfort ten przychodzi nam jednak zapłacić, a obserwując sytuację na rynku paliw i energii, płacić coraz więcej. Wysokie koszty ogrzewania są także wynikiem nadmiernego zużycia energii (węgiel, gaz ziemny, olej opałowy, drewno, ciepło sieciowe, energia elektryczna, a także systemy wykorzystujące tzw. energię odnawialną).

Energię w budynku zużywamy na różne cele (np. gotowanie, ciepła woda, urządzenia elektryczne), jednak to właśnie na ogrzewanie pomieszczeń zużywamy jej najwięcej. Bardzo często zużycie to jest nadmierne i można je ograniczyć. 


W jaki sposób tracimy ciepło?


Pierwszą, główną przyczyną dużego zużycia ciepła są nadmierne straty ciepła. Większość budynków nie posiada bowiem dostatecznej izolacji termicznej. W uproszczeniu możemy przyjąć, że ochrona cieplna budynków wybudowanych przed 1981 r. jest słaba, przeciętna w budynkach z lat 1982 – 1990, dobra w budynkach powstałych w latach 1991 – 1994 i w końcu bardzo dobra w budynkach zbudowanych po 1995 r. Jeśli zatem mieszkamy w budynku starym lub budynku o niskiej izolacyjności cieplnej, należałoby się zastanowić nad ociepleniem ścian, dachu i stropów. Duże straty ciepła powodują także okna, które na ogół są nieszczelne i niskiej jakości.


straty ciepła


Drugą ważną przyczyną dużego zużycia paliw i energii, a tym samym wysokich kosztów za ogrzewanie jest niska sprawność instalacji grzewczej. Sprawność domowej instalacji grzewczej można podzielić na 4 główne składniki. Pierwszym jest sprawność (efektywność) samego źródła ciepła (kotła, pieca), następnie sprawność przesyłania wytworzonego w kotle ciepła do grzejników (brak izolacji rur oraz wieloletnia eksploatacja instalacji mają ogromny wpływ na sprawność przesyłania). Trzecim składnikiem jest sprawność wykorzystania ciepła, która związana jest m.in. z usytuowaniem i rodzajem grzejników w pomieszczeniu i ostatnia, sprawność regulacji systemu grzewczego (brak automatyki kotła uniemożliwia regulację wytwarzanego ciepła, a brak zaworów termostatycznych uniemożliwia regulację ilości dostarczanego do pomieszczeń ciepła zgodnie z potrzebami).


Zmień swój sposób ogrzewania – wymień kocioł


Obecnie na rynku istnieje bardzo duży wybór kotłów opalanych każdym rodzajem paliwa. Poniżej zestawiono najpopularniejsze rodzaje kotłów wraz z ich sprawnością oraz ich przedziałem cenowym.

tabelka


Rodzaj zastosowanego kotła zależy od wielu czynników, np. od możliwości podłączenia do sieci gazowej czy po prostu od zasobności naszego portfela. Jeśli chcesz mieć większą pewność co do podawanych przez producentów kotłów węglowych parametrów technicznych oraz ekologicznych, wybieraj te urządzenia, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa ekologicznego.


Dopłaty do ekologicznego ogrzewania


Dopłaty przeznaczone są dla osób fizycznych, które zdecydowały się ograniczyć emisję zanieczyszczeń powietrza przez zainstalowanie ekologicznych systemów grzewczych, których konstrukcja uniemożliwia spalanie odpadów, w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Program realizowany będzie w latach 2009-2012, oznacza to, iż dofinansowanie będą mogły uzyskać inwestycje wykonane po 30 czerwca 2008 r.

Aby otrzymać dopłatę należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Jaworznie, przy ul. Plac Górników 5, pokój 121, w godzinach pracy magistratu. Realizacja dofinansowania następuje według kolejności składania wniosków, a przekazanie dopłaty następuje najpóźniej w terminie 3 miesięcy od daty wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego.


Załączniki do pobrania:

  • Regulamin udziału w „Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Jaworzna na lata 2009 –2012” >>>
  • Wykaz ekologicznych systemów grzewczych, których zainstalowanie uprawnia do uzyskania dopłaty >>>
  • Wniosek o dopłatę do zainstalowania ekologicznego systemu grzewczego >>>
  • Wniosek o dopłatę do zainstalowania układu kolektorów słonecznych >>>(Źródło: Broszura "Wymień kocioł na ekologiczny. Zrób coś dla siebie i środowiska")