This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Dobre praktyki / RETScreen International

RETScreen International


Czym jest RETScreen® International i do czego służy?


Jednym z narzędzi wykorzystywanym w prowadzeniu szkoleń e-learningowych jest  RETScreen® International, który stanowi uniwersalne narzędzie opracowane przy współpracy wielu ekspertów z rządu, przemysłu oraz uczelni. Na terenie Polski szkolenia dla użytkowników narzędzi RetScreen® prowadzi Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Organizacja jest autorem tłumaczeń materiałów edukacyjnych, które są dostępne na stronie www.retscreen.net oraz www.oze.info.pl. RETScreen International znajduje się pod zarządem i posiada nieustające wsparcie finansowe z Canmet ENERGY przy Natural Resources Canada’s - (Ministerstwo Zasobów Naturalnych w Kanadzie)

retscreen


Oprogramowanie jest udostępniane na całym świecie bezpłatnie przez Internet i CD-rom. Stanowi narzędzie z którego mogą korzystać zarówno specjaliści (np. planiści, decydenci, przemysł), jak i osoby nie posiadające doświadczenia. Może być ono używane na całym świecie do:

  • oceny technicznej i finansowej wykonalności potencjalnych projektów z zakresu czystych technologii
  • analizy redukcji emisji gazów cieplarnianych – RetScreen® oblicza roczną redukcję emisji gazów cieplarnianych dla projektów czystej energii w odniesieniu do stanu bazowego systemu
  • przeprowadzenia analizy finansowej ryzyka (przychody i dochody w cyklu żywotności projektu) – RetScreen® oblicza przepływy pieniężne z uwzględnieniem kosztów początkowych, oszczędności energii, kosztów EiK, kosztów paliwa, opodatkowania, kredytów węglowych i korzyści z produkcji CE. Poza tym automatycznie oblicza najważniejsze wskaźniki finansowe.


Uproszczona wstępna ocena w RETScreen® wymaga stosunkowo niewielkiej ilości danych wejściowych. Automatycznie wyznacza podstawowe wskaźniki wykonalności technicznej i finansowej. Całość stanowi 10% kosztu w stosunku do innych metod oceny, a znormalizowana procedura pozwala na obiektywne porównania.

Narzędzia oceny projektów w zakresie czystej energii zawierają:

  • modele Czystych Technologii Energetycznych
  • międzynarodową bazę produktów ponad 1000 dostawców
  • międzynarodowe dane meteorologiczne pochodzące z 1000 naziemnych stacji meteorologicznych oraz satelitów NASA. Zawarto również zbiór danych o energii słonecznej
  • podręcznik użytkownika on-line.


Są to więc narzędzia o rozbudowanych możliwościach, które na bardzo ważnym etapie planowania wstępnego są nieocenioną pomocą przy rozpatrywaniu energooszczędnych i odnawialnych technologii energetycznych. Dzięki przeprowadzonej symulacji narzędzia te w znaczący sposób przyczyniają się do zmniejszenia kosztów potencjalnych projektów, gdyż użytkownik jest w stanie wykonać niskim kosztem wysokiej jakości wstępne studium wykonalności.

Program Retscreen - szkolenie

Osoby zainteresowane poznaniem możliwości wykorzystania oprogramowania RetScreen zapraszamy do skorzystania z oferty bezłatnego szkolenia pt. Analiza i ocena wykonalności projektów wykorzystujących odnawialne źródła energii za pomocą programu RETScreen®. Kurs jest dostępny na stronie www.e-szkolenia.fewe.pl w kategorii Energia i Środowisko. Kurs jest dostępny do wszystkich uczestników którzy wypełnią formularz rejestracyjny. Po zakończeniu szkolenia oraz zaliczaniu testu końcowego każdy z uczestników kursu otrzyma certyfikat. Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób, które chcą się dowiedzieć się więcej o zaletach stosowania OZE, prawidłowym doborze urządzeń, analizie opłacalności ekonomicznej oraz środowiskowej, ale także o problemach związanych z wykorzystaniem OZE. Wszystko zostanie przekazane uczestnikom kursu w cyklu lekcji poświęconych ocenie projektów z wykorzystaniem narzędzia RETScreen®.