This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Dobre praktyki / Konkurs "Gmina przyszłości"

Konkurs "Gmina przyszłości"

Jaworzno otrzymało wyróżnienie w konkursie ekologicznym "Gmina Przyszłości". Wszystkim osobom głosującym składamy serdeczne podziękowania.

Więcej informacji o wyróżnieniu >>>Urząd Miasta Jaworzno bierze udział w konkursie pt. "Gmina przyszłości", którego główne cele są następujące:

  • Zwiększenie świadomości na temat konieczności podejmowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju polskich społeczności lokalnych.
  • Wyłonienie polskich gmin, które podejmują lub planują podjąć działania proekologiczne oraz aktywnie działają na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.
  • Aktywizowanie przedstawicieli gmin i lokalnych liderów do inicjowania proekologicznych działań w ich regionie.
  • Promowanie i wzmacnianie obrazu ekologii, szczególnie w zakresie odnawialnych źródeł energii, jako dziedziny ważnej i mającej wpływ na codzienne życie.
  • Promocja edukacji ekologicznej w polskich gminach.
  • Aktywizowanie mieszkańców gmin do udziału w głosowaniu na zgłaszane przez ich gminy projekty.
  • Kreowanie pozytywnego wizerunku gmin – zwycięzców Konkursu.

Projekty zgłoszone przez Urząd Miasta Jaworzno


jaworzno_baner emisja jaworzno_baner kolektor


Głosowanie

Jako głosujący w Konkursie, mogą wziąć udział wszystkie osoby poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej programu „Gaspol Kibicuje Klimatowi” – www.kibicujklimatowi.pl w zakładce „Konkurs – Gmina przyszłości”. Głosujący w Konkursie mogą oddawać głosy na gminy, które ich zdaniem prowadzą najbardziej aktywne działania na rzecz poprawy klimatu rozumianego zarówno jako troska o środowisko, jak i atmosferę danej społeczności lokalnej. 

zrzut_kibicuj klimatowi

Konkurs będzie trwał od połowy stycznia 2010 r. do 31.07.2010 r.; dzień 30.06.2010 r. jest ostatnim dniem przyjmowania zgłaszanych projektów, a dzień 31.07.2010 r. jest ostatnim dniem oddawania głosów za pośrednictwem strony internetowej. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną we wrześniu 2010 r. na stronie internetowej programu: www.kibicujklimatowi.pl.

Zasady konkursu

Konkurs dotyczy projektów mających na celu poprawę szeroko rozumianego klimatu w gminie. Projekty zgłaszane są w dwóch kategoriach:

  • Ekologia – uczestnicy konkursu zgłaszają projekty i inicjatywy związane ze sposobami wykorzystania przyjaznej środowisku energii odnawialnej i stosowaniem nowoczesnych, proekologicznych rozwiązań w zakresie gospodarowania energią, które gmina zrealizowała lub już realizuje
  • Społeczeństwo – uczestnicy konkursu zgłaszają zrealizowane lub będące w trakcie realizacji projekty, mające na celu dbanie o przyjazny, dobry klimat wśród ich mieszkańców.

Nagrody

Gminom, których projekty otrzymają największą liczbę punktów przyznany zostanie tytuł i dyplom „Gminy przyszłości”. Uroczyste przekazanie dyplomu odbędzie się w siedzibie nagrodzonej gminy z udziałem lokalnych mediów.

W kategorii „Ekologia” zwycięska gmina otrzyma zestaw solarny z 4 kolektorami słonecznymi i zasobnikiem 400-litrowym ze zintegrowanym zespołem pompowo-sterowniczym, wraz z montażem. Ponadto wsparcie ekspertów w zakresie wskazania istniejących możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych.

W kategorii „Społeczeństwo” nagrodzone zostaną dwie gminy. Przyznane im zostaną następujące nagrody: parasole grzewcze typu Modern oraz gazowe grille dwupalnikowe.

(Źródło. Regulamin konkursu "Gmina przyszłości")