This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Inteligentna energia dla inteligentnego społeczeństwa, czyli IV edycja Krajowego Konkursu Energetycznego

Inteligentna energia dla inteligentnego społeczeństwa, czyli IV edycja Krajowego Konkursu Energetycznego

W tym roku już po raz czwarty organizowany jest Krajowy Konkurs Energetyczny, mający na celu rozbudzenie pasji badawczych i poznawczych oraz promowanie wiedzy o energetyce wśród młodzieży, jak również zaktywizowanie ich do działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Autorką i koordynatorką konkursu jest dr Halina Rechul, organizatorem – Muzeum Miasta Jaworzna. Tegoroczna edycja przeprowadzona będzie pod hasłem „Inteligentna energia dla inteligentnego społeczeństwa” i poświęcona promowaniu koncepcji smart, w szczególności technologii Smart Grid.

konkurs energetyczny2


Technologia Smart Grid, czyli dosłownie Inteligentna Sieć Elektroenergetyczna, stała się niekwestionowanym kierunkiem rozwoju systemów elektroenergetycznych na całym świecie. W wielu krajach postrzegana jest jako najskuteczniejszy ze sposobów na zoptymalizowanie profilu wytwarzania i zużycia energii elektrycznej, ale również jako potencjalna możliwość efektywnego oddziaływania na poziom bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii do odbiorców czy też integracji systemowej źródeł odnawialnych. Co wyróżnia ją spośród innych technologii? Mimo że zakres technologii Smart Grid nie jest, i najprawdopodobniej nigdy nie będzie, jednoznaczny, jej istotę można jasno określić: jest nią przeniesienie nacisku z wytwarzania energii na zarządzanie nią, a w szczególności jej transport i użytkowanie. Jest to w swej istocie wyzwalająca efekt synergii kooperacja „twardych” technologii energetycznych z technologiami informatycznymi i komunikacyjnymi (ICT). Służy ona przede wszystkim inteligentnym społeczeństwom-prosumentom, w których odbiorca-konsument może stać się wytwórcą-producentem, czynnie uczestnicząc w grze rynkowej. Brzmi to może nieprzekonująco, ale każdy właściciel kotła gazowego we własnym domu czy mieszkaniu może oprócz ciepłej wody użytkowej i ciepła do ogrzewania pomieszczeń przy niewielkiej modernizacji układu wytwarzać energię elektryczną zarówno na własne potrzeby, jak i na „eksport” do miejscowej spółki dystrybucyjnej. Mając inteligentnie dostarczaną energię i inteligentne urządzenia, tacy prosumenci mogą podejmować rozsądne decyzje w zakresie gospodarowania energią, tak prozaiczne jak choćby włączanie pralki w nocy zamiast w dzień, jeśli będzie to korzystniejsze, powierzając nadzór nad optymalizacją procesu wytwarzania i zużycia swojemu komputerowi. Idąca w miliony liczba takich zachowań daje efekt skali i zmienia oblicze systemu. 

Zadaniem uczestników konkursu będzie nadesłanie pracy pisemnej podejmującej jeden z dwunastu określonych regulaminem tematów z zakresu inteligentnych technologii. Będą oni mogli wykazać się swoją wiedzą na temat inteligentnych sieci energetycznych, inteligentnych domów, czy urządzeń energooszczędnych, jak i podzielić się swoimi obserwacjami, refleksjami i pomysłami na sprostanie wyzwaniom takim jak, na przykład, promowanie inteligentnych rozwiązań, edukowanie społeczeństwa w dziedzinie energetyki, w końcu kształtowanie społeczeństwa prosumenckiego i sprostanie jego oczekiwaniom. Szczególnie wysoko cenione będzie niekonwencjonalne badawcze podejście do wybranego zagadnienia. Prace nadsyłać mogą osoby w wieku od 17 (pod warunkiem, że w dniu odbioru nagrody ukończone będą mieć 18 lat) do 22 roku życia. Zwycięzcom wręczone zostaną atrakcyjne nagrody rzeczowe podczas gali wieńczącej IV edycję konkursu. 

Tak jak w poprzednich edycjach, prace nadesłane na konkurs oceniane będą przez Komisję Konkursową złożoną ze znamienitych osobistości ze świata energetyki, naukowców i praktyków. Przewodniczyć Komisji i sprawować merytoryczny nadzór na konkursem po raz kolejny będzie Prof. zw. dr hab. inż. Jacek Malko z Politechniki Wrocławskiej. W jej skład wejdą także dr Klaudia Giordano z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dr Aleksandra Łakomiak i dr Justyna Zabawa z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, dr inż. Michał Tomaszewski i dr inż. Wojciech Radziewicz z Politechniki Opolskiej, dr inż. Jarosław Dąbrowski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz mgr inż. Zbigniew Banasik, Wiceprezes Zarządu Spółki Ciepłowniczo Energetycznej Jaworzno III Sp. z o.o.

IV edycji Krajowego Konkursu Energetycznego honorowego patronatu udzielili: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Prezydent Miasta Jaworzna, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie i Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. 

Patronat medialny nad konkursem objęli: Radio Katowice, CTV Jaworzno, Nowa Energia, Energia, Czysta Energia, Co Tydzień, Fundacja Silesia, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Wiedza i Życie, www.Cire.pl, www.zielonalekcja.pl, www.chronmyklimat.pl, Energia Elektryczna, Klaster 3x20 oraz www.gablotkaszkolna.

Więcej informacji na temat IV edycji Krajowego Konkursu Energetycznego, regulamin konkursu – w tym listę tematów i wymogi odnośnie nadsyłanych prac, oraz formularze zgłoszenia znaleźć można na stronie Organizatora, Muzeum Miasta Jaworzna, pod adresem www.muzeum.jaw.pl. Termin nadsyłania prac upływa 13.06.2012 roku.

Zapraszamy do udziału!

Partnerzy IV edycji Krajowego Konkursu Energetycznego

Partner branżowy: Tauron Wytwarzanie S.A.

Partnerzy naukowi: Politechnika Opolska, Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Partner prawny: Kancelaria Prawna Skoczyński-Wachowiak-Strykowski z Poznania

Partnerzy organizacyjni: Jurkpol Sp. z o.o. , Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Jaworznie, Viessmann Sp. z o.o.

Magdalena Rechul