This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / III edycja ogólnopolskiego konkursu "Odnawialne źródła energii. Szansa na stabilizację klimatu i lepsze jutro"

III edycja ogólnopolskiego konkursu "Odnawialne źródła energii. Szansa na stabilizację klimatu i lepsze jutro"

Odnawialne źródła energii to tematyka kolejnego ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie. Myślą przewodnią obecnego konkursu są słowa Susan Taylor: Myśli to energia. Możesz stworzyć bądź zniszczyć swój świat swoimi myślami.

Nadzór merytoryczny nad konkursem oraz funkcję przewodniczącego Jury sprawuje prof. zw. dr hab. inż. Jacek Malko z Politechniki Wrocławskiej. Ponadto w skład kapituły konkursowej wchodzą: prof. AE dr hab. Elżbieta Lorek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki z Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, prof. nadzw. dr hab. Andrzej Kardasz z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, dr Michał Tomaszewski z Politechniki Opolskiej, dr Rafał Kozłowski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz dr Czesław Kubasik z Agencji Poszanowania Energii Sp. z o.o.

Głównym celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży edukacją ekologiczną i energetyczną poprzez zachęcenie do zbadania roli odnawialnych źródeł energii w rozwiązaniu problemów środowiskowych, energetycznych i klimatycznych. Cele szczegółowe konkursu są następujące: promowanie wiedzy o ekologii i energetyce, aktywizacja działań na rzecz upowszechniania świadomości energetycznej i ekologicznej, rozbudzenie wśród młodzieży zamiłowania do wiedzy i rozwijanie jej pasji badawczych oraz poznawczych.

Konkurs adresowany jest do młodzieży z całej Polski, która w momencie ogłoszenia wyników (maj 2011) będzie mieć ukończone 17 lat i nie przekroczy 25. roku życia. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież szkół ponadgimnazjalnych oraz młodzież akademicka.

konkurs

Lista tematów prac, które mogą być przedmiotem oceny jury konkursu jest następująca:

1.) Szanse rozwoju rynku biopaliw w Polsce.
2.) Odpady (komunalne i przemysłowe) jako źródło energii.
3.) Energia słońca – aspekty ekologiczne i ekonomiczne.
4.) Energia jądrowa w obronie klimatu.
5.) Dekarbonizacja – co to jest i w jakim stopniu jest realna?
6.) Konsekwencje polityki niskoemisyjnej dla Polski.
7.) Dlaczego Polska to jedno z atrakcyjniejszych w Europie miejsc do rozwoju energetyki wiatrowej?
8.) Zaangażowanie gmin na rzecz rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii – czy twoja gmina jest aktywna?
9.) Technologie inteligentnych sieci (ang. smart grid technologies) w energetyce.
10.) Czy biogazownie pomogą w ochronie środowiska i klimatu?

Istotnym elementem wpływającym na ocenę prac przez Jury będzie oryginalność ujęcia tematu i osobiste zaangażowanie.
Konkurs ma formę prac pisemnych, których nieodzownym elementem powinna być bibliografia. Zasady udziału w konkursie zawarte są w regulaminie dostępnym na stronie internetowej Organizatora, www.lo3.jaworzno.edu.pl

Konkurs zyskał wielu partnerów i znaczących patronatów medialnych. Partnerem prawnym jest kancelaria prawna Skoczyński–Wachowiak–Strykowski, partnerem merytorycznym Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a partnerem organizacyjnym Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach. Oprócz stałych patronów medialnych w roku bieżącym patronat objęły także Wiedza i Życie oraz Puls Biznesu.

Na zwycięzców konkursu czekają cenne nagrody rzeczowe. Finał konkursu będzie miał formę konferencji podsumowującej. Wezmą w niej udział osoby zaangażowane w konkurs, przede wszystkim laureaci, władze szkolne/uczelni i samorządowe oraz media. Ponadto na uroczystym rozdaniu nagród podczas konferencji wybrani laureaci konkursu zaprezentują swoje prace.

Organizator ma nadzieję, że podjęta inicjatywa przyczyni się do wzrostu zainteresowania młodzieży problemami energetyki oraz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Konkurs ten jest również świetną okazją dla młodzieży szkolnej czy studentów do pogłębienia swojej wiedzy o odnawialnych źródłach energii i ich roli w rozwoju energetyki z poszanowaniem środowiska naturalnego, rozwinięcia zainteresowań badawczych oraz nauczenia się pisania prac o charakterze naukowym.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

mgr Elwira Woźniak–Lehnort – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie
dr Halina Rechul – autor i koordynator projektu


Źródło: Jaworznicki Portal Społecznościowy (http://www.jaw.pl/articles/show/842)