This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Europejski Fundusz Efektywności Energetycznej (EEEF) nowym instrumentem finansowym poświęconym zrównoważonej energii

Europejski Fundusz Efektywności Energetycznej (EEEF) nowym instrumentem finansowym poświęconym zrównoważonej energii

Rada Ministrów i Parlament Europejski przychyliły się w grudniu 2010 r. do propozycji Komisji Europejskiej, aby przeznaczyć około 146 mln euro z niewykorzystanych funduszy European Energy Plan for Recovery (tj. 3,7% całości środków EEPR) na stworzenie nowego instrumentu finansowego poświęconego zrównoważonej energii. Nowy fundusz został uruchomiony 1 lipca 2011 r.


EEEF będzie wspierać działania mające na względzie oszczędzanie energii, efektywność energetyczną, promowanie energii odnawialnej. Zrównoważone inwestycje energetyczne wspierane przez lokalne, regionalne i (w uzasadnionych przypadkach) krajowe władze mogą obejmować:

  • oszczędzanie energii w budynkach publicznych i prywatnych,
  • inwestycje w wysokowydajne instalacje skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej (CHP),
  • inwestycje w źródła energii odnawialnej,
  • inwestycje związane z czystym transportem miejskim,
  • modernizację infrastruktury, takiej jak oświetlenie uliczne czy inteligentne sieci.

Potencjalnymi beneficjentami są władze publiczne (np. gminy), przedsiębiorstwa publiczne lub prywatne, które działają w imieniu organów publicznych, takich jak lokalne zakłady energetyczne, firmy świadczące usługi energetyczne (ESCO) lub publiczni dostawcy usług transportowych. 

Póki co, nie jest jeszcze możliwe składanie wniosków. Szczegółowe informacje na temat będą sukcesywnie upubliczniane. Fundusze te będą musiały być jednak przeznaczone na projekty inwestycyjne, usługi w zakresie rozwoju i pomocy technicznej w okresie następnych 3 lat, czyli do 31 marca 2014 r.Źródło: