This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach

Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w trybie konkursowym w ramach programu priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii” Część 1) Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach.


Rodzaj przedsięwzięć objętych konkursem:
Audyty energetyczne i elektroenergetyczne w podmiotach, w których minimalna wielkość przeciętnego zużycia energii końcowej (suma energii elektrycznej i cieplnej), w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie audytu, wynosiła 50 000 MWh/rok:
1) audyty energetyczne procesów technologicznych;
2) audyty elektroenergetyczne budynków i wewnętrznych sieci przemysłowych;
3) audyty energetyczne źródeł energii ciepła, energii elektrycznej i chłodu;
4) audyty energetyczne wewnętrznych sieci ciepłowniczych i budynków.

Na realizację Programu zaplanowano alokację w wysokości 40 mln zł.

Nabory w ramach konkursów będą ogłaszane w systemie miesięcznym:
1) od 02.05. 2011 r. do 31.05.2011 r. – I konkurs,
2) od 01.06.2011 r. do 30.06.2011 r. – II konkurs,
3) od 01.07.2011 r. do 31.07.2011 r. – III konkurs,
4) od 01.08.2011 r. do 31.08.2011 r. – IV konkurs,
5) od 01.09.2011 r. do 30.09.2011 r. – V konkurs.

Nabór Wniosków – wnioski będą przyjmowane od 02.05.2011 r. do 30.09.2011 r.
O przynależności do danego konkursu decyduje data wpływu wniosku o dofinansowanie do NFOŚiGW.

Dokumenty są przyjmowane bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30—15.30 (decyduje data wpływu do NFOŚiGW):

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa

Szczegółowe informacje i wzory dokumentów dostępne na stronie >>>Źródło informacji i tekstu: NFOŚiGW (www.nfosigw.gov.pl)